ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน, ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน download, ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน mp3

Arama Sonuçları:

ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน

ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน, ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน download, ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน mp3
Arama Sonuçları : ส.บูรพา ฟาร์มไก่ชน
รหัส 78/78 เจ้าแข้งรามสูร-สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 78/78 เจ้าแข้งรามสูร-ส..
น.น 2.9 กิโลอายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-01 | 362 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 67/67 (เจ้าแจ้จอมเสิร์ฟ )สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 67/67 (เจ้าแจ้จอมเสิร์..
น.น 2.5 กิโลอายุ 11 เดือน สนใจติดต่อ(ส.บูรพาฟาร์มไก่ชน1) โทร 0...
2014-08-02 | 644 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 63/63 สายพันธ์ุพม่า+บราซิล(ราคา 4,000บาท)(ขายแล้ว)
รหัส 63/63 สายพันธ์ุพม่า+บร..
น.น 2.7 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-13 | 166 izlenme | 0
Kategoriler: People
รหัส 61/61 สายพันธ์ุพม่า+บราซิล(ราคา4,000บาท) ขายอล้ว
รหัส 61/61 สายพันธ์ุพม่า+บร..
น.น 2.5 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-13 | 334 izlenme | 5.0 1
Kategoriler: People
รหัส 47/23 สายพันพม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 47/23 สายพันพม่า+บราซิ..
น.น 2.7 กิโลอายุ 10 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มโทร 080-1058837เลข...
2014-08-10 | 237 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 77/77 เจ้าหมอกบูรพา สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 77/77 เจ้าหมอกบูรพา สา..
น.น 2.7 กิโลอายุ 10 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มโทร 080-1058837 เล...
2014-08-05 | 511 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 72/72 (เจ้าแข้งรีโมท) สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 72/72 (เจ้าแข้งรีโมท) ส..
น.น 2.6 กิโลอายุ 9 เดือนสนใจติดต่อส.บูรพาฟาร์มไก่ชน1 โทร080-10...
2014-08-02 | 388 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 63/63  (พยัคฆ์ดับตะวัน)  สายพันธ์พม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 63/63 (พยัคฆ์ดับตะวัน) ..
น้ำหนัก 2.6 กิโลอายุ 10 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มไก่ชน ...
2014-08-12 | 265 izlenme | 4.0 0
Kategoriler: People
รหัส 74/74 (เจ้าแดงคลาสสิก) สายพันธ์ุพม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 74/74 (เจ้าแดงคลาสสิก) ..
น.น 2.7 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-08 | 385 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 50/50 สายพันธ์พม่า+บราซิล(ราคา 4,000บาท)ขายแล้ว
รหัส 50/50 สายพันธ์พม่า+บรา..
น้ำหนัก 2.7 กิโล อายุ 10 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม ไก่ช...
2014-08-13 | 323 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 95/95 ไอ้กรดแข้งโหด สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 95/95 ไอ้กรดแข้งโหด สา..
น.น 2.6 กิโลอายุ 10 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มไก่ชน โทร 080...
2014-08-05 | 287 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 45/45 สายพันธ์พม่า+บราซิล ขายแล้ว
รหัส 45/45 สายพันธ์พม่า+บรา..
น้ำหนัก 2.5 กิโลอายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มไก่ชน T...
2014-08-19 | 169 izlenme | 4.2 0
Kategoriler: People
รหัส 46/46(เจ้าแดงจอมเสริฟ) สายพันธ์ง่อน+พม่า+บราซิล(ชายแล้ว)
รหัส 46/46(เจ้าแดงจอมเสริฟ)..
น.น 2.6 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร- 080-1058837 เล...
2014-08-07 | 602 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 29/52 (เจ้าสาบ้าตี) สายพันธ์ุพม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 29/52 (เจ้าสาบ้าตี) สาย..
น.น 2.7 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-08 | 211 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 64/64 เจ้าประกายทอง สายพันธ์พม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 64/64 เจ้าประกายทอง สา..
น.น 2.5 กิโล อายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-07 | 217 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 51/51 เจ้าประกายเพรช สายพันธ์พม่า+บราซิล(ขายแล้ว)
รหัส 51/51 เจ้าประกายเพรช ส..
น.น 2.7 กิโลอายุ 9 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-07 | 313 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 27/27 สายพันธ์พม่า+บราซิล ขายแล้ว
รหัส 27/27 สายพันธ์พม่า+บรา..
น.น 2.5 กิโลอายุ 9 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มโทร 080-1058837 เล...
2014-08-19 | 114 izlenme | 0
Kategoriler: People
รหัส 48/48 สายพันธ์ พม่า+บราซิล ขายแล้ว
รหัส 48/48 สายพันธ์ พม่า+บร..
น.น 2.4 กิโลอายุ 9 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มโทร 080-1058837 เล...
2014-08-20 | 47 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People
รหัส 47/47 สายพันธ์พม่า+บราซิล ขายแล้ว
รหัส 47/47 สายพันธ์พม่า+บรา..
น.น 2.5 กิโลอายุ 9 เดือน สนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์มโทร 080-1058837 เล...
2014-08-19 | 96 izlenme | 0
Kategoriler: People
รหัส 65/65(พยัคฆ์ลายทอง) สายพันธ์พม่า+บราซิล (ขายแล้ว)
รหัส 65/65(พยัคฆ์ลายทอง) สา..
น.น 2.4 กิโลอายุ 9 เดือนสนใจติดต่อ ส.บูรพาฟาร์ม โทร 080-1058837 เล...
2014-08-06 | 233 izlenme | 5.0 0
Kategoriler: People